evaluatie jeugdwetOp 30 januari bood ZonMw haar eerste evaluatie van de Jeugdwet aan bij de minister. In de deelstudie Cliënten valt een aantal knelpunten op. In zijn algemeenheid moeten ouders (en kinderen) veel moeite doen om passende hulp te vinden. 

Daarnaast geven ouders aan dat zij meer behoefte hebben aan informatie over de mogelijkheden van de jeugdhulpverlening en zouden zij meer inspraak willen hebben bij het bepalen van het soort hulp. Een ander knelpunt dat wordt genoemd is de wisselingen van hulpverleners bij een cliënt. Dit draagt niet bij aan de effectiviteit van het traject omdat en vertrouwensrelatie weer opnieuw moet worden opgebouwd.