Powerpoint bestuurscie HartvanBrabantIn de regio Hart van Brabant is gisteren een heidag georganiseerd voor de Bestuurscommissie Jeugd (wethouders) en de co√∂rdinatoren van de gemeentelijke toegang. Als onderdeel van het programma was Jeugdhulp1op1 uitgenodigd als voorbeeld van een innovatie die past in de koers van de gemeenten. De aanwezigen waren erg enthousiast over het concept: immers 80% van de effectiviteit van behandel- of begeleidingstraject wordt bepaald door de persoonlijke klik. 

Of Jeugdhulp1op1 geadopteerd zou moeten worden was volgens diverse mensen uit het publiek geen vraag meer...
Tijdens de presentatie gaf Millicent aan waar zij tegenaan loopt bij het draaiend krijgen van de pilot: weinig tijd/ruimte bij de toegangsteams om wat nieuws te proberen, "het vraagt een andere mindset en werkwijze van toegangsmedewerkers", en het generalistisch werken en complexere problematiek in de toegangsteams zijn niet helpend. Er kwamen verschillende suggesties uit het publiek: "richt je meer op de voorkant in de keten zoals het jongerenwerk" en "de doelgroep voor Jeugdhulp1op1 is wat meer te vinden bij het schoolmaatschappelijk werk en de huisarts of POH-er".

Dagvoorzitter Albert Jan Kruiter noemde het de Uber van de jeugdhulp, een innovatie die je zou moeten steunen als gemeenten. Bij de hamvraag van Millicent's presentatie: Wat zijn we met z'n allen bereid om te doen om dit te laten slagen, ontstond een levendige discussie. Eindconclusie was dat de wethouders op korte termijn om de tafel gaan om deze vraag te kunnen beantwoorden. Wordt vervolgd.