IMW tilburgDe afgelopen weken zijn we in contact gekomen met de vakgroep schoolmaatschappelijk werk van het Voortgezet Onderwijs in Tilburg. Zij vallen onder het IMW schoolmaatschappeljk werk en organiseren het maatschappelijk werk op de 18 scholen voor VO in Tilburg. 

De medewerkers mogen zelf een verwijzing ('beschikking') maken als er meer hulp nodig is dan zij zelf kunnen bieden. Anders dan bij de Toegangsteams in Tilburg werken zij uitsluitend met de doelgroep 12-18 jarigen waar Jeugdhulp1op1 zich ook op richt. Het team was erg enthousiast over ons initiatief en gaat deze optie meenemen voor de scholieren op hun scholen.