Profiel hulpverlenerWe hebben op basis van feedback van jongeren en andere betrokkenen een aanpassing gedaan aan een deel van de website. Bij de zoekfunctie waar de profielen van onze hulpverleners staan hebben we de profielen voorzien van een verkort overzicht van een aantal persoonskenmerken. Zo kan een jongere (en zijn ouders) in één oogopslag een beeld krijgen van het persoonstype.

Dit scheelt leeswerk en dan hoef je niet persé de teksten in het profiel helemaal door. We verwachten hiermee en bijdrage te leveren aan de leesbaarheid en gebruikersvriendelijkheid voor de jongeren. Het zoeken naar een geschikte hulpverlener wordt zo wat makkelijker.

De komende periode zullen de hulpverleners hun profielen aanvullen met de verkorte type-beschrijving zodat straks alle hulpverleners een gevuld profiel hebben.