cover blad 7 320 pxPlatformexpert Martijn Arets geeft zijn kijk op het samenspel tussen gemeenten en diverse platforms. Als voordeel van platforms noemt Arets het laagdrempelig met elkaar transacties kunnen doen. Bij Jeugdhulp1op1, tevens een platform, hebben wij inderdaad lage drempels voor jongeren en ouders om een hulpverlener te kiezen.

Het samenspel met gemeenten loopt niet altijd soepel: zo hebben veel gemeenten moeite om een platform zoals Jeugdhulp1op1 te duiden. We worden dan al snel weggezet als een zorgaanbieder, maar dat zijn we niet... Ook ontwikkelen gemeenten zelf platforms in de jeugdhulpverlening: wegwijzers, zorgzoekers etc. Daar wordt veel geld en tijd in geinvesteerd. En dan komen wij langs, ook met een platform maar met een ander doel en soms ook doelgroep. Dat vinden gemeenten dan vaak lastig te combineren.