Logo Begeleiding1op1
Vanaf 2019 wordt de inkoop van de WMO in de regio Hart van Brabant verruimd. Hierdoor zullen er veel meer zorgaanbieders WMO-zorg gaan leveren dan in de voorgaande jaren het geval was. Dit zijn ideale voorwaarden om te starten met... Begeleiding1op1. 

Ook hier gaat het om: keuzevrijheid, transparantie en eigen regie. Begeleiding1op1 richt zich op de doelgroep 18+ en individuele begeleiding en zal starten in de regio Brabant breed. Meer nieuws volgt!