Speciaal voor de Toegang in de regio Hart van Brabant hebben wij een folder en Implementatiewijzer over Jeugdhulp1op1.
Hierin staan onder meer voorbeelden van jongeren bij wie Jeugdhulp1op1 is ingezet en de ervaringen van twee medewerkers van de Toegang met Jeugdhulp1op1.
In de Implementatiewijzer wordt onze infographic toegelicht en gaat het vooral over: wanneer in het proces vanaf het keukentafelgesprek kun je Jeugdhulp1op1 inzetten
en hoe werkt dat precies?