FAQ - Jongeren

 

1. In welke regio's kun je gebruik maken van Jeugdhulp1op1?

Jeugdhulp1op1 is in 2017 gestart in de regio Midden en West Brabant. Momenteel breiden wij ons uit naar Oost Brabant en Zeeland waar wij inmiddels ook jeugdhulpverleners aan ons hebben verbonden. Als je gaat zoeken op onze site vul dan altijd even je woonplaats in om er zeker van te zijn dat de hulpverlener ook in jouw gemeente de hulp levert. 

2. Wat betekent 'zorg in natura' en PGB?

Op onze website kun je kiezen tussen hulpverleners die de hulp in verschillende vormen aanbieden: via een PGB of via zorg in natura. Soms bieden zij beide mogelijkheden aan. 
Zorg in natura: als je kiest voor zorg in natura krijg je de hulp die je nodig hebt via een instelling of zorgaanbieder die een contract heeft met uw gemeente. Je krijgt daar dan geen rekening van.
Persoonsgebonden budget: met het budget dat je krijgt regel je zelf zorg, door zelf je zorgverleners of begeleiders uit te kiezen of een organisatie in te schakelen die in opdracht van je gaat werken. Je moet zelf op zoek naar zorgverleners, je (ouders) bent zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het pgb en je bent zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg met de kwaliteit die uw kind nodig heeft.(bron: Per Saldo)

3. Voor welke leeftijden is Jeugdhulp1op1?

Jeugdhulp1op1 richt rzich op jeugdigen en jongeren tot 18 jaar, dus iedereen die onder de Jeugdwet valt. Vanaf 1 april 2019 is er een soortgelijk platform voor volwassenen (18+) door ons opgestart: Begeleiding1op1. Deze werkt op dezelfde manier als Jeugdhulp1op1.

4. Wat kost Jeugdhulp1op1?

Voor jongeren en hun ouders is Jeugdhulp1op1 gratis. Zorgaanbieders betalen een jaarlidmaatschap en een bedrag per geslaagde match.

5. Hoe verloopt de aanmelding van een jongere precies?

Wanneer een jongere of ouder zich heeft gemeld bij het sociaal team in de woonplaats dan wordt er in overleg met de consulent van het team gekeken wat er nodig is. Dit gebeurt meestal in een 'keukentafelgesprek', als blijkt dat er gespecialiseerde jeugdhulp nodig is dan is ook de keuze voor een zorgaanbieder onderwerp van gesprek. Gedurende die fase vindt oriëntatie plaats op de mogelijkheden, waaronder ook Jeugdhulp1op1. De jongere (en ouders) kunnen zich in die fase tot de website van Jeugdhulp1op1 wenden, zich registreren en contact leggen met een hulpverlener naar keuze. Als er een match is, kan dit bij de consulent uit het wijkteam/jeugdprofessional worden aangegeven. We hebben een infographic gemaakt waar dit ook in wordt uitgelegd.

6. Hoe komt een hulpverlener aan mijn contactgegevens?

Een hulpverlener krijgt pas jouw contactgegevens en de gegevens die je bij je registratie hebt ingevuld, als jij zelf een match met de hulpverlener hebt gemaakt. De hulpverlener kan dan in ieder geval met jou bellen of mailen. Ook jij krijgt op dat moment de contactgegevens van de hulpverlener.

7. Waarom kan ik de hulpverleners niet bellen?

De contactgegevens van hulpverleners worden past zichtbaar als je een match hebt gemaakt. Dus: ben je geïnteresseerd in een hulpverlener en wil je met hem/haar bellen of  kennismaken? Dat kan door op de knop 'maak deze match' te klikken. Deze knop verschijnt als je al een contactaanvraag naar de hulpverlener hebt gestuurd.

8. Waarom kan ik geen cijfers en mailadres invoeren in een chat-gesprek met de hulpverlener?

Wij zijn een matchplatform. Een hulpverlener betaalt een eenmalige bijdrage als hij/zij een match krijgt. Daarom kunnen er nog geen contactgegevens worden uitgewisseld vooraf. Zodra je serieus geïnteresseerd bent in een hulpverlener kun je met hem/haar matchen en sturen wij je via de mail de contactgegevens van de hulpverlener door en andersom ontvangt de hulpverlener jouw contactgegevens. 

9. Zit ik vast aan een hulpverlener als ik met hem/haar heb gematched?

Nee. Nadat jullie elkaar hebben gesproken kan er nog worden afgezien van een verder traject met elkaar. Dat kan als er na nadere kennismaking, toch geen match blijkt te zijn, om welke reden dan ook.