FAQ - Hulpverleners

 

1. In welke regio's werkt Jeugdhulp1op1?

Jeugdhulp1op1 is in 2017 gestart in de regio Midden en West Brabant. Momenteel breiden wij ons uit naar Oost Brabant en Zeeland waar wij inmiddels ook jeugdhulpverleners aan ons hebben verbonden. Als je gaat zoeken op onze site vul dan altijd even je woonplaats in om er zeker van te zijn dat de hulpverlener ook in jouw gemeente de hulp levert. 

2. Waar moet ik als hulpverlener precies aan voldoen?

Om lid te kunnen worden gelden onderstaande basisvereisten m.b.t. ambulante jeugdhulpverlening.

  • Een overeenkomst specialistische jeugdhulpverlening met een gemeente in een van de jeugdhulpregio's, òf:
  • Registratie of vooraanmelding in het register SKJ, óf:
  • Een overeenkomst met Stichting Inzet voor Zorg.

3. Hoe zit dat met zorg in natura en PGB?

Bij aanmelding op de website kun je aangeven of de financiële afwikkeling buiten de jongere/gezin om gaat of niet. In het eerste geval dien je in het bezit te zijn van een overeenkomst laagspecialistische zorg/segment 2 (Hart van Brabant) of een overeenkomst laagcomplexe zorg (West Brabant West). Ook kan zorg in natura worden geleverd als je als onderaannemer van de Stichting Inzet voor Zorg werkt. Heb je geen overeenkomst met genoemde regiogemeentes en ben je ook geen onderaannemer van de Stichting Inzet voor Zorg, dan kun je enkel via PGB de begeleiding aanbieden.

4. Op welke leeftijden richt Jeugdhulp1op1 zich?

Vooralsnog richt Jeugdhulp1op1 zich op jeugdigen en jongeren (en hun ouders/verzorgers) tot 18 jaar, dus iedereen die onder de Jeugdwet valt. Onze ambitie is wel om op termijn ook voor jongeren in de leeftijd 18+ onze diensten aan te bieden.

5. Wat kost Jeugdhulp1op1?

Voor jongeren en hun ouders is Jeugdhulp1op1 gratis. Zorgaanbieders betalen een jaarlidmaatschap en een bedrag per geslaagde match. In de aanloopfase van dit initiatief is het lidmaatschap gratis. Zie actuele prijsinformatie.

6. Hoe verloopt het aanmeldingstraject van een jongere precies?

Wanneer een jongere of ouder zich heeft gemeld bij het wijkteam of toegangsteam in de woonplaats dan wordt er in overleg met de consulent van het team gekeken wat er nodig is. Dit gebeurt meestal in een 'keukentafelgesprek', als blijkt dat er gespecialiseerde jeugdhulp nodig is dan is ook de keuze voor een zorgaanbieder onderwerp van gesprek. Gedurende die fase vindt oriëntatie plaats op de mogelijkheden, waaronder ook Jeugdhulp1op1. De jongere (en ouders) kunnen zich in die fase tot de website van Jeugdhulp1op1 wenden, zich registreren en contact leggen met een hulpverlener naar keuze. Als er een match is, kan dit bij de consulent uit het wijkteam/jeugdprofessional worden aangegeven. 

7. Wanneer ben ik de fee per match verschuldigd?

Het idee achter deze vergoeding is dat je pas betaalt als je als zorgaanbieder zelf ook profijt hebt van de match. Een geslaagde match is een match die via onze site tot stand is gekomen èn die uiteindelijk leidt tot een beschikking en samenwerkingsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de (ouders van de) jongere die het betreft.

8. Wat als ik tijdelijk geen plek heb voor een nieuwe cliënt?

Het is mogelijk om in zo'n geval je profiel te voorzien van een wachttijdindicator met de wachttijd in aantal weken. De jongere kan jouw profiel dan blijven zien en ook is voor hem/haar zichtbaar wat de wachttijd is. 

9. Ik heb een wachtlijst, kan ik dan toch meedoen?

Jeugdhulp1op1 wil bijdragen aan een snel proces vanaf aanmelding tot aan daadwerkelijk zorginzet. Heb je permanent een wachtlijst of wachttijd dan is het niet handig om mee te doen. Heb je af en toe (tijdelijk) een wachtlijst dan kun je dit aangeven in je profiel. (zie ook onder 8.) 

10. Hoe kom ik aan de contactgegevens van de jongere?

Je krijgt de contactgegevens van de jongere, zodra de jongere op de match knop heeft geklikt. Dus, op het moment dat jullie allebei een kennismakingsgesprek willen inplannen wijs de jongere er dan op dat hij/zij op de knop 'maak deze match' klikt. Op dat moment worden de contactgegevens van de jongere naar jou gemaild en vice versa.

11. Waarom kan ik geen cijfers en mailadres invoeren in een chat-gesprek met een jongere?

Wij zijn een matchplatform. Je betaalt als hulpverlener een eenmalige bijdrage als een jongere een match maakt met jou. Daarom kunnen er nog geen contactgegevens worden uitgewisseld voordat de match wordt gemaakt. Zodra een jongere serieus geïnteresseerd is dient hij/zij eerst een match te maken voordat contactgegevens worden uitgewisseld. Het is niet toegestaan om vóór de match, in de chatfase, op de een of andere manier al contactgegevens te chatten naar de jongere. Wijs hen dus altijd op de mogelijkheid van het maken van een match.

12. Zit ik vast aan een jongere als hij/zij heeft gematched?

Nee. Nadat jullie elkaar hebben gesproken kan er nog worden afgezien als er toch, in het echt, geen match blijkt te zijn, om welke reden dan ook.

13. Kan een jongere met meerdere hulpverleners matchen?

Ja, dat kan maar niet tegelijkertijd. Er kan wel met meerdere hulpverleners tegelijkertijd gechat worden via onze site. Als een jongere een match heeft gemaakt en het blijkt toch niet een goede keuze te zijn geweest, bijv. na de kennismaking, dan kan de jongere de match met die betreffende hulpverlener ongedaan maken. Daarna kan de jongere weer een nieuwe match maken.

Lidmaatschap:  
€ 144,- per jaar : Zzp-ers (1 profiel)
€ 420,- per jaar : kleine aanbieder (max 10 profielen)
Fee per match:  
Voor elke match die leidt tot een zorgovereenkomst/beschikking geldt een tarief van 5% van de vergoeding met een maximum van € 175,- per match (excl btw)